Chroń siebie i innych

COVID-19 to groźna choroba, która dotyka również najmłodszych. W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost odsetka zakażeń koronawirusem wymagających hospitalizacji wśród dzieci między 5. a 11. rokiem życia. Najlepszą ochroną przed ciężkim przebiegiem COVID-19 jest szczepienie! #planetaodpornych #dino-pl

Kampania edukacyjna „Planeta odpornych” promująca zdrowy styl życia, jest przeprowadzana w 109 szkołach w całej Polsce jako część projektu DINO realizowanego w ramach programu NPZ na lata 2021-2025.