Pakiet trzech filmów instruktażowych prowadzenia pomiarów antropometrycznych (m.in. pomiar masy ciała, wysokości, obwodów talii, bioder oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna) stworzonych został dla pielęgniarek szkolnych na potrzeby ujednolicenia systemu prowadzenia tych pomiarów w badaniach COSI w kolejnych latach realizacji programu „Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci.”

Nagrania odbyły się 20 października 2021 roku w Instytucie Matki i Dziecka we współpracy z firmą Bee Production (VCV Systems Sp. z o.o.). Ekspertami biorącymi udział w nagraniu były:

dr hab. med., prof. IMiD Anna Oblacińska - lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej. Do 2019 roku kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzież IMiD, były koordynator, obecnie członek zespołu Medycyny Szkolnej IMiD
oraz
mgr socjologii Wisława Ostręga - pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarstwa społecznego, członek zespołu Medycyny Szkolnej IMiD

Aktorką występującą w nagraniach była Mania Ostręga.