Kierownik Projektu:
prof. dr hab. med. Anna Fijałkowska
tel. 223277378
e-mail: anna.fijalkowska@imid.med.pl

Sekretariat projektu:
Agnieszka Krukowska
Tel. 223277202
e-mail: agnieszka.kurkowska@imid.med.pl

Kinga Bińkowska
Tel. 223277378
e-mail: kinga.binkowska@imid.med.pl

Możesz również użyć poniższego formularza do skontaktowania się bezpośrednio z nami.